Ny i Värmland

Det sociala och professionella nätverket för nyinflyttade

Digital Kompetenspitch

Ny i Värmlands digitala kompetenspitch är mötesplatsen där det värmländska näringslivet digitalt möter våra nya hemvändare, medflyttare och andra som söker sig till Värmland. Syftet är att i bästa Givers-gain anda hjälpas åt att genom våra etablerade privata och professionella nätverk sprida vetskapen om vilka talanger som är på väg till Värmland. Välkommen att lyssna genom att klicka på en pitch nedan.

Jag vill ha kontakt med talangen!

Våra nya värmlänningar vill inget annat än att träffa dig!

För att få kontaktuppgifter och CV fyll i nedan eller ring Kristina Lindroos på 0763-91 95 03 eller maila kristina@nyivarmland.se. 

Att få kontaktuppgifter och CV är gratis. Du betalar först om du bestämmer dig för att anställa talangen. Och det bästa är, eftersom vi vet att hemma är där vännerna finns, så bjuder vi på tre Upplev Värmlandträffar när talangen blir anställd hos dig.

Mer info om pris och villkor fås vid kontaktförfrågan

Kontaktförfrågan

1 + 2 =

Formuläret ifyllt, vad händer nu?

När du fyllt i formuläret går en förfrågan till talangen. Talangens anonymitet är viktig därför är det är talangen som i slutänden bestämmer om en kontakt kan etableras eller ej.

Du får också mer info om pris och villkor, och efter ett godkännande från dig så förmedlar vi kontaktuppgifterna.

Vi önskar båda parter ett givande möte!

Kontaktuppgifter

Kristina 0763-91 95 03

kristina@nyivarmland.se

                

Emma 070-621 61 63

emma@nyivarmland.se