Tillsammans erbjuder vi en attraktiv arbetsmarknad

Vinnaren i talangjakten är den som erbjuder en attraktiv arbetsmarknad i kombination med en hel och hållbar livsstil. Det är ur det som vår affär tar språng.

AKTUELLT

HÖSTLUNCH 8 NOVEMBER

Ge dig och ditt företag en energiboost med talanger. Ny i Värmland bjuder i till nätverkande med framtidens chefer, ledare och specialister. Bli en del av en attraktiv arbetsmarknad!

ANTAL TALANGER: 25-40

ANTAL FÖRETAG: 8-13

Detta ingår i höstlunchen

– Speeddating med våra talanger

– Presentation och marknadsföring av ert företag i våra kanaler

– Förmedling av talanger – ingen ytterligare avgift tillkommer

– Lunchbuffé samt kaffe och fika under dagen

– Moderering och projektledning

Kontakta oss om du vill veta mer!

Företagsmedlem

Vi riktar oss till företag som inser att det är vi tillsammans som utgör den värmländska arbetsmarknaden, och med det sagt så är det ju vi, gemensamt som skall vi göra oss attraktiva. Vi riktar oss här till företag, som på kort eller lång sikt söker talanger, som inser att en kontakt med en av våra talanger nu är en affärskontakt i framtiden, och därmed ser ett värde i att synas och träffa talanger.

Inflyttarservice/Relocation service

Här riktar vi oss till företag som, liksom vi, tror att hemma är där vännerna finns, och vill skapa bra förutsättningar för en nyrekryterad talang att trivas och därmed stanna i Värmland.

Visa och folkbokföring eller lägenhetsjakt och medflyttarjobb. Vi hjälper dig skapa förutsättningar för att din svensk- eller utlandsrekryterade topptalang stannar. Läs om mer om våra paket nedan.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra medlemsnivåer, relocationpaket och events!

Kristina 0763 – 91 95 03   kristina@nyivarmland.se

Emma 0706 – 21 61 63         emma@nyivarmland.se

Inflyttarservice/Relocation service

Kontakta oss för mer info och beställning!

Kristina 0763-91 95 03

kristina@nyivarmland.se

Emma 070-621 61 63

emma@nyivarmland.se

Relocation utland

Vi välkomnar din nya talang med familj personligen och hjälper dem, utifrån en behovsanalys, till en riktigt bra start i Värmland med rådgivning kring boende, fritid och nätverk samt hjälp med allt det administrativa en flytt till Sverige innebär.

Relocation grund

Vi välkomnar din nya talang med familj personligen och hjälper dem, utifrån en behovsanalys, till en riktigt bra start i Värmland med rådgivning kring boende, fritid och nätverk.

Vänner på silverfat

Paketet där du säkerställer att din talang bygger upp sitt nya sociala nätverk.

Landa boende

Vi hjälper din talang och dennes familj med rådgivning, guidning och slutligen också att landa ett boende inom tre månader från uppdragets start.

Medflyttarjobb grund

Vi hjälper den medflyttande med tips och kontakter för att själv hitta jobb i Värmland.

Medflyttarjobb hel

Vi hjälper aktivt den medflyttande att hitta ett jobb.

Tack till våra företagsmedlemmar

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att få fler nya värmlänningar att kunna och vilja stanna i Värmland

Tack till våra företagsmedlemmar

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att få fler nya värmlänningar att kunna och vilja stanna i Värmland

Tack till våra företagsmedlemmar

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att få fler nya värmlänningar att kunna och vilja stanna i Värmland

Tack till våra företagsmedlemmar

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att få fler nya värmlänningar att kunna och vilja stanna i Värmland

Tack till våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners gör våra nätverksträffar möjliga.

Kontaktuppgifter

Kristina 0763-91 95 03

kristina@nyivarmland.se

                

Emma 070-621 61 63

emma@nyivarmland.se